søndag 1. juli 2012

SOMMERFEST 14. JULI - MELD DEG PÅ

Invitasjon til sommerfest i Lussevika
Lørdag 14. juli, 2012
Det inviteres nok en gang til sommerfest for hyttefolket i Lussevika, lørdag 14. juli.
Vi starter opp med fiskekonkurranse for barna Kl. 18. på brygga (fine premier)
Etter konkurransen (ca 20.00) blir det servert reker m/ tilbehør i teltet på brygga. Velforeningen dekker mat, men hver enkelt bes ta med drikke, chips etc til eget bruk samt bord og stoler.
Pga matbestilling må vi ha påmelding innen fredag 6. juli
Påmelding: Send e-post med navn samt antall voksne og barn til: lussevika@gmail.com
Velkommen alle sammen !!
Hilsen kulturkomiteen i Lussevika
NB!! Vi gjør oppmerksom på at dersom noen har gjester / venner på besøk som ønsker å delta så er de hjertelig velkomne, men vi ser oss da nødt til å ta 100,- pr person for maten. Vennligst opplys om dette ved påmelding

mandag 11. juni 2012

Innkalling til årsmøte 14. juli 2012 kl 1200

Det kalles herved inn til årsmøte i Svennevikheia/Lussevika velforening lørdag 14. juli kl 1200 i havna i Lussevika.
Saker til årsmøtet må meldes inn til styreleder på mail; tovekm@lyse.net innen 30 juni 2012

Denne innkallingen blir også sendt på mail, med årsmøtepapirer til alle medlemmer. Dette vil bli gjort innen 23 juni.

Ageda for årsmøtet:
1. Velge møteleder. Styreformannen anses som valgt hvis ingen fremsetter motforslag


2. Godkjenne innkallingen og dagsorden

3. Velge referent

4. Behandle styrets beretning

5. Behandle årsregnskapet

6. Behandle budsjett og forslag til handlingsplan

7. Velge nytt styre og revisor

8. Fastsette kontingent

9. Behandle forslag fremsatt av styret

8. Fastsette kontingent

9 Behandle forslag fremsatt av andre

Oppsummering artikler etc. Eiendomsskatt

Her er oppsummert velforeningenes engasjement i eiendomsskatt saken i Lindesnes kommune.

Innimellom er der kommentarer fra Tone Stømer som har ledet denne aksjonen på en fremragende måte på vegne av hytteierne og velforeningene i kommunen.
---------------------------------------------
Info vedr. møte med ordfører og rep. fra kommunestyret den 25.mai 2012 i Spangereid Grendehus.

Fantastisk bra oppmøte og gode innspill.

Dette skulle være et dialog møte men det ble klart for de oppmøtte etterhvert at det var et informasjonsmøte og ordfører var ikke villig til å ta med forslag tilbake og gjøre en revurdering. Det endte med at hytteeierne reise seg og gikk i protest.

Les papirutgaven av LA her.
http://www.oksnevikhyttefelt.no/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=113&Itemid=2

Interessante tall fra rådmannen i Lindesnes :

Hytteeiernes bidrag utgjør ca 1/4 av totalen = 10 millioner fordelt på 1700 hytter. (helt hårreisende at vi skal bidra med så mye)

Fastboende bidrag er 9 mill fordelt på 7400. Resten komme fra næring.

Ordfører innrømmet dårlig kommunikasjon til hytteiere og beklaget at dette ikke ble håndtert på en annen måte.
Hun oppfordret de som ikke hadde registrert klage til å gjøre det selv om fristen er gått ut. (les avisinnlegg over)

Det kunne fremdeles registreres klage frem til nemden var ferdig sånn ca i slutten av juni. OBS OBS. Dette har de nå gått tilbake på.

Les linken på kommunesidene her
http://www.lindesnes.kommune.no/nyheter/annonser-kunngjoringer/312-eiendomsskatt-ingen-utvidet-klagefrist


Ordfører "garanterer" at eiendomskatten skal fjernes til 2014 men har ikke anledning til å gi annen garanti enn det som er gjort i media.

Ordfører innrømmet at de hadde hatt kommune styret møte og avstemming dagen FØR møte med hytteeierne så dette var avgjort og ikke oppe for diskusjon. les under.

Senker eiendomskatten.24 mai 2012:
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.l-a.no%2Fnyheter%2Farticle4582.ece&h=SAQGPIdZCAQFgZN1_I6Q0oQ3gI-Mgz4cBrHZImhzZT1Es-A


tidligere innlegg: FV og LA 19 mai ----- fjerner eiendomskatten i 2014.
http://www.oksnevikhyttefelt.no/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=112&Itemid=2

http://www.l-a.no/nyheter/article4061.ece

http://www.fvn.no/lokalt/Lover-lavere-eiendomsskatt-2218099.html

http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/dalane/Det-surner-pa-det-blide-Sorland-2964573.html

http://www.fvn.no/lokalt/Misfornoyd-med-eiendomsskatt---truer-med-boikott-2216061.html
http://nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.8099451 + radio innlegg på nrk sørlandet.
http://www.l-a.no/nyheter/article3755.ece
http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/dalane/Hytteforeninger-truer-med-handelsboikott-2962814.html
http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/dalane/Bathus-beskattes-som-naring-2963371.html

åpent brev til ordfører finner dere på denne linken.

http://www.oksnevikhyttefelt.no/index.php?option=com_content&view=article&id=27:apent-brev-til-ordforer-i-lindesnes-kommune&catid=1:nyheter

I tillegg er artikler linket og kommentert på Facebook.
http://www.facebook.com/groups/277833968966498/#!/groups/277833968966498/

http://www.facebook.com/groups/277833968966498/#!/pages/%C3%98ksnevik-Hyttefelt/186349798077940onsdag 25. april 2012

Om våre protester; Artikkel i Lindesnes Avis

Jeg ser at også Lindesnes avis har en sak om hytteiernes protester på eiendomsskatten.

Lindesnes avis 250412

Ser en på kommentarene fra ordføreren er det så langt ikke mye som tyder på at kommunen vil tenke seg om en gang til. Men det er jo lov å håpe...


tirsdag 24. april 2012

Eiendomsskatt - igjen!

Det er i dag sendt et åpent brev fra hytteforeningene i Lindesnes til ordføreren i kommunen. Brevet er sendt med kopi til lokale aviser også, inklusive Fedrelandsvennen og Stavanger Aftenblad. Aftenbladet har allerede lagt ut saken på sine nettsider:

Artikkel SA 2404 om eiendomsskatten i Lindesnes

Her er kopi av brevet vi sendte:

Åpent brev til ordfører i Lindesnes kommune, med kopi til avisene SA, LA, FV og FA.


På vegne av 9 hytteforeninger vil jeg få presisert at vi ikke er uvillig til å hjelpe kommunen ut av det økonomiske uføre. Men at vi skal dra det tyngste lasset med de summer som er pålagt oss nå er blodig urettferdig og dere har passert hytteeierens smertegrense.

Dette er som å få et slag i ansiktet ordfører Janne Fardal Kristoffersen!

Hvorfor skal hytteeierne pålegges en dobbelt så stor skattebyrde som de fastboende når vi ikke engang har stemmerett eller benytter oss av kollektive tjenester?

En rettferdig og akseptert eiendomskatt ville vært 2p eller en fast sum mellom 3 og 5000 pr hytte som de fleste ikke ville hatt noen problemer med.

Flere av hytteforeningene har vurdert rettslig prøving men ser at dette vil bli svært kostbart og tidkrevende.

Hyttefolket rasler nå med sabelen og er klar til å slå tilbake med den styrken vi har, og det er HVOR vi kjøper våre varer og tjenester. En slik boikott vil ramme handelen hardt og vi stusser på om ordfører og kommunestyret har vurdert en slik protest og gjort seg noen tanker over konsekvensene?

Hyttefolk betaler for alle kommunale tjenester men bruker 1/10 del eller mindre enn fastboende i tillegg til at vi ikke får samme ytelse av tjenestene.

Vi får ikke søppeldunker og tømming!
Vi får ikke veiene våre vedlikehold, asfaltert, brøytet og strødd!
Vi får ikke gatelys, post og avis utdeling!
Vi får ikke tilbud om feier!
Hyttefolket belaster ikke kollektive tjenester som barnehage, aldershjem, skoler, fritid og sosiale tjenester etc.
Renovasjon. Rørledning, pumpe, rensestasjon og slamsuging er hytteforeningens ansvar.
De fleste har kommunalt vann men i Øksnevik drifter og vedlikeholder vi ledningsnett og pumper selv. Bli vannet borte får vi ikke hjelp fra kommunen.

Feil informasjon fra kommunen:
Ordfører viser til at kommunen er en såkalt ROBEK kommune under fylkesmannens administrasjon som forklaring på eiendomskatten er ikke korrekt. ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha GODKJENNELSE fra kommunaldepartementet for å kunne ta opp lån eller inngå langsiktige leieavtaler.
ROBEK status i seg selv krever ingen innføring av eiendomskatt.
Det er regler for å beregne skattegrunnlaget, og hastverksarbeid etter en utvendig befaring kan tyde på at verdifastsettingen ikke kan ha vært så forsvarlig som den burde.
I følge eiendomsskattelovens § 8 skal verdien konkret fastsettes slik: Eigedomsskatten skal reknas ut etter verdet (taksten) som eigedomen vert sett i ved likninga året FØR skatteåret.”
Med dette menes verdien pr. 1. januar i året FØR (2011) det budsjettåret som eiendomsskatten er utskrevet for.
At eiendommene ble taksert i en fart etter årsskifte som grunnlag for utregning av eiendomsskatten for 2012, er dette IKKE i samsvar med lovens bestemmelser for å fastsette skattegrunnlaget.

Det er tvilsomt at noen hytter eller leiligheter ville blitt solgt til takstpris satt av kommunen i dag siden selve eiendomsskatten forringe verdien ytterligere i området. Dette vil nødvendigvis føre til full stopp i fritidsboligomsetningen, og i neste omgang bygging av slike boliger. Har Lindesnes kommune fullstendig glemt at de faktisk er i konkurranse med omkringliggende kommuner når det gjelder fritidsbeboerne.

Ordfører og kommunestyret er bestemt på at eiendomskatten skal kun gjelde for 2012 og 2013, men det er det ingen som tror på. Kommunestyret demonstrerer lite pengevett når de vedtar nye vedtak (kontantstøtten) som koster penger de ikke har men må benytte seg av innkomne eiendomskatt. Pengene brenner i lomma og kommunestyret tror det er uendelige bidrag å hente fra hytteeierne.

Ordfører svarer skriftlig og muntlig på klager og beklager innføringen av eiendomsskatten.

At det er lite de kan gjøre med endring av eiendomskatten er ikke korrekt. Hvis politikerne føler seg under press så kan de velge å omgjøre beslutningen.
Hyttefolket anmoder kommunestyret i Lindesnes til gjøre retrett og omgjøre vedtaket for eiendomskatt. Da kan vedtaket settes med mer rettferdig fordeling.
Strengt tatt bør eiendomskatten utsettes til 2014 siden taksten er utført etter 1. januar 2012. Loven sier at takst skal være utført innen 1. januar året før budsjettåret som eiendomsskatten er utskrevet for.
Ordføreren snakker om at hun skattlegger industrien med tungt hjerte, og ser ut til å glemme fullstendig hva tomtesalg, hyttebygging og kjøp av varer og tjenester fra beboerne av slike boliger representerer for det lokale næringslivet årlig.

Oppfordring til hytteeiere om å kjøpe sine varer og tjeneste utenfor Lindesnes kommune sirkulerer allerede og eneste måte å få stoppe en slik demonstrasjon på er at Lindesnes kommune demonstrerer vilje og evne til å gjøre om eiendomsskatt vedtaket til alles beste.


Velmenende hilsen fra styret i Øksnevik hytteforening og
Tjømsvågen hytteforening
Njervesanden Vest
Furuholmen sameiet
Vardebakken hyttevel
Svennevikheia/Lussevika Velforening
Underøy
Oddeheia hytteforening
Gyråsen hyttevelforening


Plan for Dugnad 28 april

Hei,
Her kommer detaljer for dugnaden lørdag 28 april:
Tid: 1000 - 1200
Oppmøte på båtlagringsplassen kl 1000

Fra ca 12-1230 medlemsmøte for å diskutere eiendomsskatten i Lindesnes, oppmøte på kaia, hvor det også blir kaffe og litt å bite i.
 
Ta med nødvendige redskaper for klipping, trillebår om du har, spade, rive
 
Planen for dugnaden er:
- Kjøre på sand langs veien der det er behov
- Rydde etter vinteren
- Klippe der det er behov
- rydde opp igjen stien til fjorden (den vi lagde for et par år siden)
- klippe langs den nye stien
- og ellers det der er behov for
 
Vi har forsøkt å komme i dialog med eier av fellesområdet i havnen uten å lyktes. Dette området fikk skikkelig hard medfart i vinter, men så lenge det ikke er vi som eier det, er det desverre lite vi kan gjøre.
 
 VELKOMMEN TIL DUGNAD!

søndag 22. april 2012


Lei av å bli lurt – hvor går smertegrensen?

I løpet av de siste ukene har jeg fått mange henvendelser fra velforeningens medlemmer om innføringen av eiendomsskatt i Lindesnes kommune. Folk er fortvilet og forbannet og det skjønner jeg godt for det er jeg også. Men hva kan vi gjøre?
 
I forrige uke snakket jeg med juristen hos Hytteforbundet hvor velforeningen er medlem her er hva han sa:

Kommunen kan innføre skatten slik den har gjort, med bruk av summariske takster, dvs. differensierte takster hvor de fastboende har fått en langt lavere takst enn hytteeierne
Utgangspunktet i loven er salgspris.
I og med at kommunen allerede har eiendomsskatt på enkelte næringseiendommer kan de fra første år sette satsen til 4 promille slik det er gjort.
Det den enkelte kan gjøre er å få taksert eiendommen og dersom denne taksten er lavere enn den taksten vedkommende har fått fra kommunen bruke dette som argument i klagen. Her bør det brukes uavhengig takstmann som ikke er tilknyttet noen megler, da de visstnok må rapportere takstene de setter.
Takstmann bør da direkte eller indirekte prise verdifallet pga innføringen av eiendomsskatten.

Jeg oppfordrer dere alle til å sjekke at antall kvm. dere betaler for er riktige? Her har jeg fått tilbakemelding fra flere om at målbåndet kommunen har benyttet må ha små centimetere, for de er blitt altfor mange!

Jeg har også snakket med Tone Stømer som leder Øksnevik hytteforening. De har fått gjort to uavhengige juridiske vurderinger av hvordan eiendomskatten innføres og begge konkludere med at Lindesnes kommune har sitt på det tørre og at det ikke er noe juridisk feil ved det de her har gjort.

Svennevikheia/Lussevika velforening vil være medavsender i et åpent brev med konkrete utfordringer og spørsmål som skal sendes Lindesnes kommune.

Så til det ”moralske” aspektet av denne innføringen.
Måten dette gjøres på oppleves som svært urettferdig, det strider imot de flestes oppfatning av hva man kan gjøre innefor rimelighetens grenser. Som flere har sagt til meg; ”jeg har ikke noe imot å betale eiendomsskatt, men det føles som om jeg blir utnyttet på det groveste, og at jeg som hytteeier ikke er noe annet enn en ”melkeku” for Lindesnes kommune.”

Nå har vi lest i avisen at dette kun skal gjelde et par år, men hvem tror på det?

Lindesnes kommune er teknisk sett konkurs og er satt under administrasjon. Begrunnelsen for eiendomsskatten er at de skal betale ned på gjelden de har opparbeidet seg etter en del dårlige beslutninger, som for eksempel å selge seg ut av Agder energi og bruke salgssummen til å spekulere i finansmarkedet. Vi vet jo alle hvordan det har gått!

Jeg har nå hørt, uten at jeg har fått det verifisert, at Lindesnes kommune i forrige uke besluttet å innføre kommunal kontantstøtte for toåringer, noe de nå vil ”få råd til” med de ekstra inntektene de får fra eiendomsskatten, som viser seg å bli det doble av det de hadde budsjettert med. Jeg lurer på når de da skal betale ned gjelden sin, sikkert ikke innen 2014, som ordføreren har gått ut og sagt i avisen, og hvem skal finansiere toåringenes kontantstøtte etter 2014??


Det viser seg at det er en lovendring på gang som vil begrense kommunenes adgang til eiendomsskatt til maksimum 67% av kjøpesummen, ikke 100% som i dag. For hver og en av oss ville det har betydd minimum 33% lavere eiendomsskatt, og enda mer dersom bunnfradraget fremdeles opprettholdes. I og med at Lindesnes kommune innfører ”sin” eiendomsskatt før denne loven inntrer, spekulerer de kanskje i at lovendringen ikke skal gis tilbakevirkende kraft?

Jeg har også fått noen tilbakemeldinger på at ”nå gidder ikke jeg bruke mer penger enn strengt tatt nødvendig i Lindenes kommune”. Og det tror jeg heller ikke vi skal!

Personlig kommer jeg til å, så sant det er mulig, kjøpe det jeg trenger av mat enten med meg fra Stavanger, eller kjøre til Lyngdal eller Mandal. Skal jeg male en vegg eller snekre meg en hylle vil jeg kjøpe min maling og mine planker og spiker hjemme, før jeg drar, eller jeg vil kjøre til en av nabokommunene for å handle. Jeg er ikke interessert i å bidra med mer skattekroner til Lindesnes kommune!

Dette vil gå utover ”uskyldige” innbyggere i kommunen, ja det vil det! Disse som betaler skatt til kommunen, mottar sosiale tjenester og har stemmerett i Lindesnes, og har en stor del av inntekten sin fra oss hytteeiere, er de som kan tale vår sak her!

De kan påvirke sine lokale politikere til å kanskje tenke seg om en gang til før de flår hytteeierne.

Ganske mange av oss legger igjen tusenvis av kroner hvert år til det lokale næringslivet. Kommunen har mange småbedrifter som lever av de tjenestene vi, til nå, har kjøpt lokalt. Mange av oss vil nå tenke oss om både en og to ganger før vi benytter disse tjenestene. Vi vil kanskje gjøre mer av vedlikeholdet selv, vi vil ikke få satt opp den steinmuren vi hadde planlagt, eller vi gjør det selv.

Hytta skal males, det finnes flinke malere i kommunen vi kunne benyttet, men når vi allerede har betalt, 10 000, eller 15 000 eller 20 000 kroner ”rett ut av vinduet” dvs. rett inn i kommunekassen, tar vi kanskje denne jobben selv. Gjør vi disse endringene i hvordan vi velger å bruke pengene våre; de kronene som er igjen til hyttebruk, etter at vi har betalt eiendomsskatten, og de andre skattene vi også betaler til Lindesnes, vil det fort vises på resten av skatteinngangen i Lindesnes. Dette kan innebære at lokale bedrifter kanskje vil måtte legges ned eller slås konkurs, med påfølgende arbeidsledighet og de kostnader det fører med seg for en kommune.

Her er et lite regnestykke:
Etter hva jeg kjenner til er det ca 1 400 fritidseiendommer i kommunen. Hvis hver og en av dem til nå har kjøpt varer og småtjenester for 25 000 kr i året, noe som jeg tror er et svært forsiktig anslag vil det si at vi totalt sett handler for 35 millioner kroner i året. I tillegg kommer de store jobbene vi får gjort lokalt…

Hvis hver og en av oss flytter forbruket til en annen kommune, vil det merkes i skattekassen til Lindenes kommune, er det virkelig slik de ønsker det????

Jeg oppfordrer dere alle til å lufte denne type betraktninger med dem dere kjøper tjenester av i Lindesnes kommune, og stille det samme spørsmålet; er det virkelig slik de vil har det??

Vi snakkes på vår dugnaden på lørdag førstkommende!

torsdag 16. februar 2012

Vedtekter vedtatt på årmøte 19 juli 2011

Her er vedtektene som gjelder for velforeningen,. Disse ble revidert og vedtatt på årsmøte i 2011.

VEDTEKTER
FOR
SVENNEVIKHEIA/ LUSSEVIKA VELFORENING


1. NAVN
Foreningens navn skal være Svennevikheia / Lussevika Velforening.

2. FORMÅL
Velforeningens formål er å ivareta medlemenes interesser i forhold til utbygger, grunneier og offentlige myndigheter, samt delta i drift av fellesanlegg, herunder tekniske anlegg:
Vei, vann og avløp med tilhørende tekniske installasjoner, parkeringsplasser/ båtopplagsplasser, båtplasser, forsikringer av fellesanlegg o.l.
Velforeningen kan ikke drive noen form for økonomisk virksomhet ut over det som følger av driften av fellesanlegget.

3. MEDLEMSKAP
Alle som har eiendommer som er regulert til hytter og bebygde hytteeiendommer innenfor det regulerte området er pliktige til å delta i velforeningen.
Dersom det senere godkjennes eiendommer som bruker (deler av) vellets virkeområde, skal representantene for grunneierne av hovedbrukene påse at disse eiendommene, i tillegg til å betale kontingent til velforeningen, betaler en tilknytningsavgift til velforeningen som står i et rimelig forhold til de kostnader velforeningen har hatt med å anskaffe fellesanleggene, inklusive utgifter til asfaltering av veg innenfor velforeningens område. Velforeningen kan alternativt kreve dekket slik tilknytningsavgift direkte fra den enkelte eier av hytten eller eiendommen, som er regulert til hytteformål.
Medlemskapet er knyttet opp til hovedbrukene og de til enhver tid solgte og/eller bebygde tomter, som hver utgjør et medlemskap.
Hvor eier er gift har begge ektefeller legitimert rett til å representere eiendommen. Hvor det reises tvil om hvem som representerer eiendommen, skal den/de som har tinglyst hjemmel til den anses som berettiget.
Et medlem skal informere styret i velforeningen om salg av hytten eller eiendommen som er regulert til hytteformål.
Et medlem plikter også å melde inn til styret endringer av kontaktdata slik som hjemmeadresse, e-mail og telefon.

4. ANSVAR
Medlemmene er ikke solidarisk ansvarlig for velforeningens forpliktelser, men hefter for sin pålagte andel av vellets forpliktelser i henhold til fastsatt årskontingent.
En vesentlig del av kontingenten går med til dekning av kostnader i forbindelse med drift av fellesanlegg.
Vellets årsmøte bestemmer hvor stor den årlige kontingenten skal være, basert på budsjett og senere regnskapstall.
Når hvert hovedbruk er ferdig utbygd/utsolgt, kan hovedbruket velge å utgå som medlem av vellet.
Den fastsatte kontingent betales forskuddsvis med forfall den 15. januar hvert år.
Kontingenten løper fra 1. januar til 31. desember.(vedtatt på årsmøte juli 2010)

5. VELLETS ORGANER
A. Styret
B. Årsmøte
C. Arbeidsutvalg kan nedsettes av styret for spesielle formål. Disse vil da være underlagt styret

6. DUGNAD
Nødvendig vedlikehold skal i størst mulig utstrekning utføres på dugnad.
Styret oppnevner en dugnadskomite. Før arbeidet påbegynnes skal dugnadskomiteen fastsette dag og tid for dugnaden og det skal utarbeides et overslag over hvor lang tid arbeidet vil ta og et overslag over kostnaden forbundet med dugnaden. Det skal alltid være minst ett medlem av dugnadskomiteen tilstede når dugnadsarbeide utføres. Hvis medlemmer ikke kan delta i dugnaden, kan styret pålegge medlemmer å gjøre opp sin del i kontanter etter nærmere fastsatt timerate.

7. ÅRSMØTE
Velforeningens øverste organ er årsmøtet som skal avholdes innen utgangen av juli måned. Styret er ansvarlig for å innkalle til årsmøtet minst med 14 dagers skriftlig varsel til samtlige medlemmer. Sammen med innkalling skal følge forslag til dagsorden, styrets årsberetning, regnskap, eventuelt med revisorberetning, budsjett og forslag til handlingsplan for kommende 2 år, forslag til nytt styre og forslag til saker som skal behandles for øvrig.

Årsmøte skal behandle følgende saker:
1. Velge møteleder. Styreformannen anses som valgt hvis ingen fremsetter motforslag.
2. Godkjenne innkallingen og dagsorden.
3. Velge referent.
4. Behandle styrets beretning.
5. Behandle årsregnskapet.
6. Behandle budsjett og forslag til handlingsplan.
7. Velge nytt styre og revisor.
8. Fastsette kontingent.
9. Behandle forslag fremsatt av styret.
10. Behandle forslag fremsatt av andre.
Forslag som medlemmer utenfor styret ønsker behandlet av årsmøte må fremsettes skriftlig for styret innen 1. juni. Forslag som fremsettes senere kan behandles hvis årsmøtet beslutter det med vanlig flertall.
Når styret i fellesskap eller minst halvparten av medlemmene skriftlig forlanger det, er styret pliktig til innen 14 dager etter at kravet om det er kommet styret i hende, å innkalle til ekstraordinært årsmøte med samme frist som for ordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet kan velge nytt styre og/ eller fatte vedtak som er bindende for styret.
Årsmøtet velger styreformann for ett år av gangen og øvrige styremedlemmer/ varamedlemmer for to år av gangen. For å få en kontinuitet i styret, skal kun halve styret skiftes ved et hvert valg.
Årsmøtevedtak gjøres med vanlig flertall, bortsett fra når det gjelder endringer av disse vedtekter. Hvert medlemskap utgjør en stemme og er betinget betalt kontingent for medlemskapet. Endringer av vedtekter kan kun skje på ordinært årsmøte, hvor det krever tilslutning av 2/3 av de avgitte stemmer.
Medlemmer kan la seg representere på årsmøtet, også ekstraordinært årsmøte, ved fullmektig. Alle fullmakter skal være skriftlig og forelegges.
Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og 2 medlemmer valgt av årsmøtet. Utskrift av protokollen sendes samtlige medlemmer.

8. STYRET
Foreningens daglige drift foreståes av et styre på fem personer og ett varamedlem, som velges av årsmøtet i henhold til pkt. 5, ovenfor.
- Formann (1år)
- Nestformann; 1 år første gang, deretter 2 år
- Sekretær (2år)
- Kasserer (2 år)
- 2 styremedlemmer
Formannen velges av årsmøtet direkte. For øvrig konstituerer styret seg selv ved valg av nestformann, sekretær, kasserer og sekretær. Styret er vedtaksført når minst tre (3) medlemmer er til stede.
Sekretæren fører referat/ protokoll fra styremøter og årsmøter/allmøter. Sekretæren utarbeider hvert år en skriftlig oversikt over vellets virksomhet.
Alle som er eiere, eller ektefeller til eiere, har plikt til å motta valg. En foreslått kandidat kan bare nekte å motta valg hvis vedkommende eller ektefellen har vært medlem av styret i løpet av de siste fire år.
I tillegg til daglig drift av foreningen og fellesanlegg har styret rett og plikt til å representere fellesskapet utad, og plikt til å forberede og innkalle til årsmøte for behandling av de saker som er nevnt i pkt. 7 ovenfor.
Styret kan ikke, uten spesiell fullmakt fra årsmøtet eller med hjemmel i disse vedtekter, forplikte medlemmene utover kontingenten.
Styret foreslår revisor for årsmøtet.
Vedtektene er sist oppdatert på årsmøtet 2011

Referat fra Årsmøte 2011

Her er referatet fra årsmøtet i Svennevikheia/Lussveika velforening i 2011:
Årsmøtet fant sted i Lussevika 19 juli 2011 kl. 1200.

Innkalling til årsmøte var utsendt i henhold til gjeldende regler og frister.
Saksliste
1. Velge møteleder. Styreformannen anses som valgt hvis ingen fremsetter motforslag
2. Godkjenne innkallingen og dagsorden
3. Velge referent
4. Behandle styrets beretning
5. Behandle årsregnskapet (NB. Årsregnskapet som presenteres er for 01.06.09 til 31.12.2010)
6. Behandle budsjett og forslag til handlingsplan
7. Velge nytt styre og revisor
8. Fastsette kontingent
9. Behandle forslag fremsatt av styret
- reviderte vedtekter
- nye avtaler for drift av fellesanlegg
- økonomiske tiltak
10. Behandle forslag fremsatt av andre

Deltagere
Liste over deltagere ble registrert og arkivert.
Antall til stede: 46
Antall fullmakter: 19

Velkommen og innledning ved formannen
Tove Monslaup ønsket velkommen.

1. Valg av møteleder

Valg foretas i henhold til foreningens vedtekter.
Tove Monslaup, Styrets formann, ble valgt ved akklamasjon.

2. Godkjenninger

Tove Monslaup, styrets formann, redegjorde for innkallelse i henhold til vedtektenes formelle krav og frister, samt innhold av foreslått dagsorden.
Ingen kommentarer ble gitt.
Møtet ble derved lovlig satt og fullt beslutningsdyktig. Dagsorden ble vedtatt.

3. Valg av referent

Odd Erik Flaatin, styrets vise formann, ble valgt ved akklamasjon.

4. Styrets beretning

Styrets beretning ble gjennomgått av formannen, Tove Monslaup og Georg Gundersen (økonomi).
Det ble vist til at velforeningen har en betydelig aktivitet. Årsmøtet ga støtte til at enkelte administrative oppgaver settes ut til eksterne firmaer. Medlemmene ble oppfordret til å betale kontingenten i rett tid. Årsmøtet oppfordret styret til å sende faktura i stedet for purring per mail. Medlemmene ble oppfordret til å vise aktsomhet i forbindelse med parkering ved avfallstømming.
Årsmøtet ga uttrykk for anerkjennelse til det arbeid styret har utført.
VEDTAK. Styrets beretning godkjennes. Enstemmig.

5. Årsregnskap

Tone G. Egeland gjennomgikk regnskapets enkeltposter.
Årsregnskapet som ble presentert, er for perioden 01.06.09 til 31.12.2010. Regnskapet som var oppdatert pr. 15.7.2011, viser et negativt årsresultat. Til dekning av underskuddet har en benyttet asfaltfondet og deler av egenkapitalen. Årsaken til negativt årsresultat er bl. a. manglende kontingent innbetaling, kjøp av kantklipper, betydelige utgifter til veg vedlikehold, juridisk bistand og reparasjon av brygge.
Regnskap og revisors rapport var utsendt sammen med innkallingen til Årsmøtet. VEDTAK. Regnskap for perioden 01.06.09 til 31.12.2010 godkjennes. Enstemmig.

6. Budsjett og forslag til handlingsplan

Styrets forslag til budsjett og handlingsplan for 2011 -2013 var utsendt sammen med innkallingen til Årsmøtet.
VEDTAK. Styrets forslag til budsjett og handlingsplan godkjennes. Enstemmig.

7. Valg
Styre
Styret hadde utarbeidet forslag til sammensetning av nytt styre og formann.
VEDTAK. Styrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon.
Nytt styre vil etter dette bestå av:
Tove K. Monslaup, formann: tovekm@lyse.net
Tone G. Egeland: toneege@online.no
Odd Erik Flaatin: oefl@statoil.com
Terje Næss: terje.v.naess@gmail.com,
Targeir Svandalsflona: targeir@hotmail.com
Richard Gundersen: Richard.gundersen@brannsr.no
Styret konstituerer seg selv ut over formannsposisjonen etter valget.
Revisor
VEDTAK. Anders Moen ble gjenvalgt som revisor ved akklamasjon.

Spesielle styrer og utvalg.
Det var ikke foreslått endringer til disse, og de vil fortsatt bestå av følgende medlemmer (styrets formann holdes orientert om møter og har møterett):
Havnestyre.
 Svein Otto Vik, formann
 Kjell Henriksen
 Erik Espedal
 Frank Andersen
 Hans-Petter Jacobsen

Kulturkomite
 Anne Svandalsflona, formann
 Bjørg Harildstad
 Annette Espedal
 Anne Siri Vik

Dugnadskomite
 Endre Moseid, formann
 Øvrige som melder seg til Moseid.

8. Fastsettelse av kontingent

Styret foreslo å opprettholde praksis med felles fast kontingent for området Lussevika/Svennevikheia/Storheia. Det ble videre foreslått at denne kontingenten skal bestå av en del til vedlikehold av vei, vann og kloakk og en del som avsettes til felles utgifter for hele hyttefeltet slik som generelt vedlikehold og sosiale aktiviteter. Det er fremdeles knyttet usikkerheter rundt hva som er velforeningens sitt ansvar/andel av fellesutgiftene og hva som er utbyggers/kommunens ansvar. Styret i velforeningen vil fortsette arbeidet med å avklare ansvaret for de ulike forpliktelser.
Styret hadde foreslått en kontingent på kr 4000,- pr år pr hytte, med sikte på å opprettholde beredskap og fond til videre behandling av pågående saker, eventuelle nye problemområder og gjenoppbygging av asfaltfondet.
Årlig kontingent til velforeningen utgjør kr 4000,00, kroner firetusen 00/100. Kontingenten forfaller til betaling 15. januar. Giro vil bli sendt til medlemmene.
VEDTAK. Styrets forslag til kontingent ble enstemmig godkjent.

9. Forslag fremsatt av styret

Reviderte vedtekter
Styret hadde utarbeidet forslag til nye vedtekter.
VEDTAK. Styrets forslag til vedtekter ble enstemmig godkjent.

Nye avtaler for drift av fellesanlegg
Gjeldende avtale om vinterbrøyting vil bli sagt opp. Årsmøtet delegerte til styret å vurdere behovet for brøyting. Styret vil innhente anbud for ny avtale.
Etter at avklaring av ansvar i forhold til utbygger er foretatt mht drift og vedlikehold av pumpestasjon og kloakkanlegg, vil en etablere nye avtaler eller eventuelt forlenge gjeldende avtaler.
Det ble orientert om at grunneier har stengt vann til havnen og krever tilknytningsavgift.

Økonomiske tiltak
Styret vil ha møte med grunneierne med sikte på å etablere en avtale om fordeling av felleskostnader for vegvedlikehold m.v. Dersom det ikke er mulig å oppnå en tilfredsstillende avtale, vil styret lage en plan for det videre løp i forhold til grunneierne og eventuelt be om særskilt forskuddsbetaling til dekning av advokatutgifter.

10. Forslag fremsatt av andre

Det var ikke innkommet direkte forslag til årsmøtet.

11. Eventuelt / Saker fra salen

Det ble gitt anledning til spørsmål og kommentarer fra møtedeltakerne.
Møtet ble hevet kl 15:00.
Stavanger 26. sept. 2011
Odd Erik Flaatin

fredag 20. januar 2012

Detaljregulering av område B2. Velforeningens kommentarer

Frist for å kommentere detaljerguleringsplanen for felt B2 i Lussevika var 30.12.2011. Kommentarene fra velforeningen, som ble sendt kommunen innen fristen, er som gjengitt her:

Vedrørende detaljeringsplan for Felt B2 - Lussevika:

Svennevikheia/Lussevika velforening (SLV) ønsker å fremme følgende kommentarer til detaljreguleringsplan for Felt B2 – Lussevika.

1. Ansvar for infrastruktur i området.
Velforeningen uttrykker bekymring i forhold til ansvar for infrastrukturen i Lussevika. Dette gjelder vei, vann og kloakk. Vi har de siste årene hatt flere saker hvor diskusjon rundt dette har vært oppe og hvor Lindesnes kommune også har vært involvert. I den forbindelse finner vi det bekymringsfullt at det nå skal bygges ytterligere 20 hytter som skal tilknyttes samme vei, vann og kloakk uten at det foreligger klare avtaler om ansvar for vedlikehold. Kommunen kommenterer forholdene for barn og unge når ”..hyttefeltene blir så store og tettbebygde…” i sin dokumentasjon fra teknisk styre ved saksbehandler Svein Haugen, datert 01.11.2011, løpenr 11365/2011. SLV vil gjerne påpeke det samme når det gjelder infrastruktur.

Forholdene er i dag som følger:
a. Det har de siste årene vært problemer med kloakken i området, hvor badeplassen er blitt oversvømt med kloakk pga fulle tanker og tette rør. Velforeningen ber kommunen ta hensyn til dette i detaljplanleggingen av utbyggingen for Felt B2, og sørge for at det settes krav til utbygger om å sørge for at videre utbygging ikke adderer på flere problemer med kloakken for miljøet og beboerne i området.

b. Det gis i tillegg anledning til å oppføre mulige tekniske anlegg i forbindelse med utbyggingen. SLV ber om at kommunen setter krav til utbygger at videre drift av slike anlegg avtalefestes før utbygging, enten med de gjeldene hytteeiere eller med velforeningen.

c. I velforeningens vedtekter, sist revidert på årsmøte i 2011, er det krav til innbetaling til velforeningens asfaltfond for nye tomter/hytter. Dette er en beslutning som ble tatt da velforeningen i samarbeid med Lindesnes Gårdsutvikling og andre utbyggere vedtok å legge asfalt i 2005. Det innebærer at SLV ber om at nye tomter/hytter som kommer til skal betale inn et tilsvarende beløp som ble betalt inn fra hver eier ved leggingen av asfalt i området. Dette er midler som skal gå til vedlikehold av veidekket. Indeksregulert til 2011 kroner er dette beløpet kr 22500. Velforeningen ber kommunen sette innbetaling av dette beløp per ny enhet, som krav for utbyggingen av Felt B2, og den videre utbyggingen i området, da de mange utbyggingene fører til stor slitasje på veien, som ikke kan repareres med midler fra en ordinær velforeningskontingent.

d. Når det gjelder vedlikehold av veien i området vil SLV vise til veilovens § 54 hvor det forutsettes at hver eier, bruker eller den som har bruksrett av veien skal bidra etter bruk for å holde veien i brukende stand. Velforeningen har gjentatte ganger påpekt dette både i høringer for overordnet reguleringsplan for området og overfor utbygger i området, Lindesnes Gårdsutvikling. Velforeningen finner det urimelig å skulle ta hele kostnaden med vedlikehold av veiene i området, når det kjøres med store maskiner både for skogsdrift og for tilretteleggingen av nye utbygginger. Vi ber derfor om at det settes krav til utbygger om bidrag etter bruk, til vedlikehold av veiene i Svennevikheia/Lussevika før det tillates videre utbygging. Dette inkluderer også vedlikehold av vei grunnen som utbygger i sin helhet står som eier av.


2. Svennevikheia/Lussevika velforening
Velforeningen teller per i dag over 100 medlemmer. Det ble i 2010 lagt ut 27 nye tomter for salg, og detaljreguleringsplanen for Lussevika Felt B2 inneholder ytterligere 20 nye enheter. Velforeningen ser med bekymring på at dette nye antallet enheter skal inn i en allerede stor velforening. Den største grunnen til dette er at det ikke foreligger avtaler med grunneierne som regulerer eierskap og drift av infrastruktur i området. Dersom det skal være mulig å drive en velforening av en slik størrelse, opp mot 150 medlemseiendommer, på frivillig basis, må de ovenfor nevnte forholdene reguleres og avklares. Svennevikheia/Lussevika velforening ber derfor om at Lindesnes kommune setter som krav før det tillates bygging av flere hytter at alle forhold knyttet til eierskap, drift og vedlikehold av infrastruktur i området avtalefestes mellom utbyggerne og velforeningen.Vennlig hilsen
Tove K. Monslaup
Styreleder Svennevikheia/Lussevika Velforening

www.Lussevika.blogspot.com


kopi: Vest-Agder fylkeskommune